John Glynn

John Glynn & Co Solicitors poskytuje nezávislé právne poradenstvo tým, ktorí utrpeli zranenia napr. pri

• dopravných nehodách *
• Pracovných úrazoch *
• Nehodách na verejných priestranstvach *

Ako riešime tieto zranenia *

• Poskytneme právne poradenstvo co najjednoduchsie
• Poskytneme  jasný prehľad o právnych nákladov vyplývajucich  z Vášho  zranenia * nároku
• Poskytneme právnu pomoc  od špecializovaného advokáta
• Poskytneme  pravidelné aktualizácie na vašom prípade

Sme členmi Law Society of Ireland a Dublinskej  advokátskej komory.

Ak máte akékoľvek otázky týkajuce sa  úrazov,  alebo ak máte pocit, že môžete mať nárok na odškodné, budeme radi, ak Vás spoznáme a pomôžeme Vám.

Jednoducho zavolajte na  0860268526 alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke.

Prečo budete potrebovať pri úrazoch, zraneniach * právneho zástupcu?

Využitie služieb advokáta je dôležite z hladiska zastúpenia Vašich záujmov.. Konzultácia so skúseným  právnym zástupcom pred prijatím akéhokoľvek vyrovnania Vás uisti, že dostanete tú najlepšiu možnú ponuku.

Potom, čo sa Vám stane  nehoda  Vám môže byť povedané, že nepotrebujete  advokáta a môže Vám byť dokonca / pod určitým tlakom/ ponúknuté aby ste prijali návrh na vyrovnanie. Vaša protistrana bude zastúpená advokátom a preto je potrebné aby aj Vaše záujmy boli hájené advokátom.
 Nezabudnite, že ujma ktorú ste utrpeli nemusí zmiznúť, ale Vás môže sprevádzať aj nadchádzajúce roky.

 "Bol som na cestách ako pasažier mal som autonehodu. Poisťovna  na druhej strane mi povedala, že by som nedostal viac ako 7000 € za svoje zranenia, a že mám prijať ponuku hneď. Zavolal som právnickej kancelárii John Glynn & Co  a dostal som vyrovnanie za svoje zranenia € 18000 - AC, Dublin "

V Írsku sa prakticky všetky nehody, zranenia a úrazy musia zaevidovať na jeden z úradov predtým ako sa dostanú na súd.. Injury Board (predtým známy ako PIAB) bol zriadený vládou na mimosúdne vyrovnanie a možnú dohodu medzi vami a tým kto spôsobil Vaše zranenie.  Motor Insurers Bureau (MIBI), bola založená za účelom odškodnenia obetí cestných dopravných nehôd spôsobených nepoistenými a neevidovanými vozidlami.

Nárokovať odškodné resp. kompenzáciu cez jednu z týchto inštitúcii osobne môže byť náročný a zdlhavý proces .Existuje celý rad úskalí  ktoré môžu oneskoriť alebo dokonca ohroziť váš nárok.

Je to vo vašom najlepšom záujme poradiť sa so skúseným právnikom pri podaní žiadosti na jednom z vyššie uvedených úradov.

A ako je to s poplatkami za zastupovanie?

 Väčšina ľudí sa  znepokojuje  možnými nákladmi súdneho konania. Všeobecne platí, že v rámci systému súdov, páchateľ zaplatí náklady poškodeného ako aj náhradu škody . To znamená, že ak ste uspeli  v prípade, žalovaný musí zaplatiť všetky alebo väčšinu svojich právnych nákladov a nákladov súvisiacich s Vašim prípadom. Obžalovaný bude platiť advokátov, poplatky  inžiniera, lekárske správy a poplatky iných znaleckých posudkov . Avšak existujú prípady, keď je  žalovanému uložená výška náhrady ale skutočné náklady vynaložené žalobcom sú vyššie. Za takýchto okolností bude žalobca  zodpovedný za tieto poplatky, ktoré sa zvyčajne zúčtujú žalovanej strane ako Vaše výdavky na právneho zástupcu. Niektoré náklady nie sú bežne zahrnuté, a medzi ne patrí napr. časť zo svedeckých poplatkov a to najmä, znalecké poplatky. Budete pravdepodobne musieť zaplatiť tieto sumy zo svojho kompenzačného nálezu, alebo inak zo svojej vlastnej kapsy. Medzi takéto poplatky patrí napríklad poplatok súvisiaci s podaním žaloby na Injury Board


  * Advokát nemôže účtovať  poplatky a rôzne dávky ako percentuálny  podiel z Vám priznanej náhrady alebo nápravy