PRAWO KARNE

Obywatele polscy tak, jak inn obywatele UE, któzy mieszkaja w Irlandii wzbogacają ją o ciężka prace i kulture. Od czasu do czasu, w sądach pojawiają się  procesy dotyczące cudzoziemców. W przypadku drobnych sprawachdotyczacych  ruchu drogowego nie ma wymogu, aby pozwanybyl reprezentowany przez prawnika. Musi on miec natomiast wystarczającą znajomość języka angielskiego.

W odniesieniu do poważniejszych spraw ruchu drogowego, bardzo ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem. Niektóre wykroczenia drogowe wiaza sie z  zakazem prowadzenia pojazdów, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Tak więc, mimo ze nie jest konieczne zatrudnianie prawnika lepiej miec reprezentanta bo jesli cos pójdzie nie tak to  koszta pomocy prawnej przy pozniejszym zaangazowaniu prawnika moga byc duzo wyzsze. Jest procedura odwoławcza, jednakze istnieją granice czasowe przy których zaangażowania prawnika może być kosztowne.

Jeśli chodzi o sprawy o charakterze karnym, jest system pomocy prawnej , który poklrywa koszty pozwanego. System ten nazywa sie Free Legal Aid. Sędzia ma prawo zadecydowac czy nalezy sie pozwanemu darmowa pomoc prawna czy tez niej. Jesli sedzie przyzna taka pomoc adwokat, który jest specjalistą w sprawach karnych zostanie przypisany do sprawy i jego wynagrodzenie wypłacane bedzie bezpośrednio przez państwo.

Wykrocznia mogą być małej szkodliwosci i takimi sprawami zajmuje się sąd niższej instancji. Bardziej poważne przewinienia są wysyłane do sądów wyższej instancji. System pozwala na wglad w  dowody przeciwko pozwanemu, dzięki czemu można je obalić. Kazdy pozwany jest niewinny do czasu udowodnienia mu winy. Jesli pozwany nie ma wystarczajacej znajomosci jezyka angielskiego sad zapewni mu bezplatna pomoc tlumacza.

Czym jest darmowa pomoc prawna i kto może się o nią starać? 

Jeżeli kara jaka grozi pozwanemu za dokonane przewinienie przewiduje więzienie i jesli strona pozwana, nie jest reprezentowana przez adwokata, sędza jest zobowiązany do poinformowania o tym  że ma prawo do pomocy prawnej. Jeśli taka osoba chce być reprezentowana przez adwokata ale nie stać jej na opłacenie jego kosztow sędzia musi rozważyć, czy ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Sędzia musi uwzględnić następujące czynniki:

  • Czy dochody są wystarczające, aby oplacić pomoc prawną
  • Powagę zarzutów/przestępstwa,
  • Sędzia może odmówić udzielenia pomocy prawnej w następujących okolicznościach:
  • W przypadku gdy jest zdania, że sprawa nie jest wystarczająco poważna. Na przykład, wykroczenia drogowe i inne drobne przestępstwa
  • W przypadku gdy sędzia jest zdania, że pozwany ma wystarczająco dużo środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej

 Pan Barra O'Cochlain znajduje się na liście darmowej pomocy prawnej i jeżeli pozwany ma prawo do darmowej pomocy prawnej może ubiegać się o przydzielenie Pana O’Cochlain’a jako reprezentanta w sądzie. W razie potrzeby sąd bez dodatkowych kosztów zapewni także polskiego tłumacza. 

Więcej informacji na http://www.citizensinformation.ie/en/justice/legal_aid_and_advice/legal_representation_and_criminal_legal_aid.html